Cercuri

CERCURI PALATUL COPIILOR GALAȚI

1. Cultură și civilizație engleză
2. Cultură și civilizație franceză
3. Cenaclu literar
4. Informatică
5. Jocuri logice
6. Orgă
7. Muzică ușoară, vocală și instrumentală
8. Grafică/sculptură
9. Pictură
10. Atelierul fanteziei
11. Gimnastică ritmică
12. Tenis de masă
13. Ecologie/protecția mediului
14. Aeromodcele
15. Navomodele

CERCURI CLUBUL COPIILOR TECUCI

1. Cultură și civilizație românească
2. Dans modern
3. Atelierul fanteziei
4. Muzică ușoară, vocală și instrumentală

PREZENTARE CERCURI PALATUL COPIILOR GALAȚI

Profesor coordonator, Gheorghiu Florina

“Learn to play – play to learn! “ , sau altfel spus, haideţi să învãţăm într-un mod plãcut limba lui Shakespeare!

Cercul de ”Culturã și Civilizaţie Englezã” oferă oportunitatea de a dezvolta o atitudine creativ - educativă şi distractivã faţă de învăţarea limbii engleze. Sunteţi încurajaţi sã vã exprimaţi şi sã găndiţi liber, sã comunicaţi zâmbind.

Scopul acestui cerc este atât acela de a lărgi orizonturile copiilor în ceea ce priveşte cultura şi tradiţiile britanice, dar şi acela de a-și îmbogãţi noţiunile de pronunţie, gramaticã, a învăţa o limbă străină și dar și o foarte bună pregătire în vederea susținerii examenelor Cambridge.

Prin diverse metode plăcute şi relaxante, lecturi, texte, exerciţii, audiţii, dialoguri, punerea în scenă a unor conversaţii, propunem cunoaşterea mai în amănunt a tot ceea ce ne captează atenţia în legătură cu această cultură.

Cercul de Cultură și civilizație engleză se deosebește fundamental de activitatea de predare a limbii engleze din școli din învatamântul de tip formal. De aceea complementaritatea între cercul de ”Cultură și civilizație engleză” de la Palatul Copiilor Galați și cunosțintele dobândite la școala este perfectă.

De remarcat este faptul că elevii cercului de ”Cultură și civilizație engleză” sunt foarte buni și în fiecare an au obținut rezultate excepționale la examenele Cambridge.

Profesor coordonator, Mihaela Brumar

La cercul de pictură, Palatul Copiilor Galați, aveți posibilitatea să pãtrundeți în universul elementelor de limbaj plastic și în tainele expresivitãții acestora. Puteți dobândi noi cunoștințe despre tehnici de lucru, diferite materiale folosite cu scopul de a ne exprima ideile și sentimentele, vã puteți consolida noțiunile de istoria artei. Aici se dezvoltã creativitatea, spontaneitatea și se deschid drumuri cãtre diferite genuri ale artelor plastice- picturã, graficã, sculpturã, artã decorativã (ceramicã, sticlã, metal), artã monumentalã, scenografie, grafică publicitarã, designul vestimentar, designul de interior, fotografia artisticã.

Profesor coordonator, Şoldan Florin

În prezent, informatica îşi găseşte aplicaţii în toate domeniile vieţii. Prezenţa ei este puternic amplificată de impactul pe care îl are Internetul. Reţeaua la nivel mondial a revoluţionat comunicarea dintre companii, logistica, mas media, dar şi viaţa privată a fiecărui individ.

Astăzi, cunoaşterea utilizării calculatorului a devenit o condiţie sinequa-non a reuşitei profesionale, în timp ce necunoaşterea utilizării calculatorului devine un handicap profesional serios. Abilitatea de a utiliza calculatorul este un factor important în integrarea socială.

Pentru a putea ţine pasul cu evoluţia societăţii în care trăim, copiii şi tinerii din ziua de azi trebuie să fie pregătiţi pentru viaţă. Indiferent de domeniul de activitate pe care mai târziu elevul de azi şi adultul de mâine îl va alege, el va trebui să-şi poată îndeplini sarcinile într-o societate tot mai puternic informatizată.

Aşadar transformări societăţii impun o pregătire tot mai diversificată a tinerilor în acest domeniu. Disciplina informatică urmărește să asigure cursanților la nivel de cultură generală dobândirea unor cunoștințe de utilizare a calculatorului și a unor programe, a resurselor din mediul internet dar și a limbajelor de programare. În cadrul acestui cerc elevii vor cunoaștere conceptele de bază ale unui sistem de calcul precum și implicațiile privind utilizarea lui, vor deprinde diverse abilitați de utilizare a unui calculator, dezvoltându-și totodată și formarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de text la un nivel de începători sau mediu spre avansat.

Cercul de Informatică, oferă elevilor pasionați de calculatoare mai multe metode de utilizare a programelor de calculator, de a crea prezentări și filme, de a modifica poze digitale și, pentru cei mai talentați, limbajul de programare al calculatorului. Elevii învață nu numai să lucreze cu calculatorul dar și cum este construit un calculator, dobândesc noțiuni despre: algoritmi, structura de bază în programare, pseudocod, schemă logică, aprofundează instrucțiuni ale limbajului Pascal și C++ pentru a le putea utiliza în realizarea unor programe, și tehnici de programare HTML pentru realizarea paginilor WEB, dezvoltă spiritul inventiv, creativitatea sau logica și capacitatea de a găsi mai multe rezolvări, dobândind totodată noțiuni utile de folosire în siguranță a Internetului.

Cercul de informatică oferă tuturor elevilor, mari și mici, noțiuni de utilizare a calculatorului precum și de inițiere în programare și programare de performanță. Dacă elevii mici sunt inițiați în operarea pe calculator și folosirea cu succes a pachetului Office, precum și în navigarea pe Internet utilizând motoare de căutare, în schimb elevii mai mari învață să programeze calculatorul folosind limbaje precum Pascal sau C++. Programarea se adresează în special copiilor din clasele V – XII, întrucât este nevoie de un back-ground matematic pentru înţelegerea domeniului.

Profesor coordonator, Pascar Ileana Olimpia

Tenisul de masă este un sport excelent pentru copii, o activitate care poate facilita dezvoltarea sănătoasă a copilului, dar și învățarea încă de la vârste fragede a disciplinei și antrenarea capacității de a se concentra. Tenisul de masă este un sport excelent pentru copii, o activitate care poate facilita dezvoltarea sănătoasă a copilului, dar și învățarea încă de la vârste fragede a disciplinei și antrenarea capacității de a se concentra.

Copiii au din ce în ce mai multe ispite care îi îndeamnă să fie sedentari, iar de acest obicei vor scăpa foarte greu. Practicarea unui sport de la vârste fragede va avea un efect benefic atât asupra tonusului, precum și asupra dezvoltării armonioase a organismului. Un copil care vine la tenis de masă va fi cu siguranță un copil mai disciplinat și cu o mai mare putere de concentrare.

Când și de ce vă dați copilul la tenis de masă?

Vârsta optimă la care un copil poate veni să practice tenisul de masă este 5 ani, însă, în unele cazuri, această vârstă poate fi mai mică sau mai mare, în funcție de abilitățile copilului. Calitățile principale care ar trebui să vă îndemne să duceți copilul la tenis de masă sunt, în primul rând, rapiditatea de mișcare și îndemânarea. Pentru că obiceiurile deprinse la vârste fragede se păstrează, este bine să practice cu un profesor/antrenor care să îi explice, chiar de la primele ședințe, mișcările corecte.

Beneficii

Deoarece nu este un sport de contact, tenisul de masă este un sport unde nu au loc accidentări dese. De obicei, gradul de dificultate, de forță și de rezistență necesare evoluează odată cu nivelul de pregătire așa încât riscul accidentărilor este foarte mic.

Pentru că nu întrebuințează o grupă de mușchi mai mult decât pe altele, tenisul de masă este benefic încă de la vârsta copilăriei. Corpul este lăsat să se dezvolte armonios, fără a fi deformat. Aceasta pentru că tenisul de masă combină agilitatea de a răspunde la loviturile adversarului cu rapiditatea de organizare a propriei strategii.

Având în vedere calitățile menționate, acest sport poate fi practicat în egală măsură și cu randament la fel de bun atât de fete, cât și de băieți.

Calități dezvoltate de tenisul de masă

Coordonarea – datorită dimensiunilor mici ale mesei de joc, coordonarea este importantă pentru a plasa mingea exact în locul unde va fi mai greu de ajuns de către adversar.

Viteza de reacție – tenisul de masă se joacă într-un ritm susținut astfel încât este nevoie de viteză în deplasarea către minge, dar și în schimbările de strategie. Aceste acțiuni cer o rezistență mare la efort.

Concentrarea – tot dimensiunile mici ale mesei precum și viteza cu care se desfășoară schimburile de mingi sunt responsabile pentru un nivel de concentrare extrem de ridicat asupra traiectoriei mingii și a schimbărilor de stil de lovitură din partea adversarului. În primă instanță, veți observa îmbunătățiri asupra capacității de concentrare asupra unor acțiuni din rutina zilnică precum și la școală.

Disciplina – antrenamentul, competiția și obișnuința de a socializa se vor traduce în timp într-un câștig la capitolul disciplină, copilul fiind integrat în structuri sociale încă de la vârste fragede.

Timp petrecut constructiv

Pentru nivelul începător este suficientă o ședință pe săptămână, iar pentru practicarea tenisului de masă la nivel de performanță, sunt necesare două ședințe pe săptămână.

Un sport accesibil

Copilul poate veni la cursuri în mod gratuit, sala fiind dotată cu întreg echipamentul necesar: palete, mingi și mese pentru practicarea cu succes a acestui sport.

Profesor coordonator, Felea Giamnina

Practicarea gimnasticii ritmice în cadrul învățământului non formal are ca principal obiectiv:

  •  exprimarea sau îmbunătățirea condiției fizice și stării mentale de bine;
  •  dezvoltarea relațiilor sociale;
  • obținerea de rezultate în întreceri sportive de profil.

Gimnastica ritmică este un amestec unic de dans, artă și sport. Acesta combină elemente de balet, acrobatică și dans cu mânuirea a cinci obiecte specifice: coardă, cerc, minge, măciuci și panglică. Posibilitățile de mișcare sunt nemărginite atâta timp cât copiii își folosesc imaginația și creativitatea.

Esența gimnasticii ritmice constă în capacitatea sa de a  permite exprimarea prin mișcări elegante și grațioase. Această eleganță și grație strălucește diferit la fiecare gimnastă în funcție de precizie, flexibilitate sau coregrafie.

Beneficiile practicării gimnasticii ritmice sunt infinite. Progresele vizează domenii cheie de dezvoltare: flexibilitate, grație, echilibru, forță, agilitate și coordonare.

Din punct de vedere somatic, practicantele gimnasticii ritmice se remarcă printr-o conformație longilină, caracterizată printr-o talie relativ înaltă comparativ cu cea întâlnită în gimnastica artistică, segmente (mâini, picioare) lungi, cu o musculatură alongilină și tonică, bazin îngust și un strat redus de țesut adipos, expresie facială plăcută, atitudine eleganță și grațioasă în mișcări.

Gimnastica contribuie prin toată activitatea sa la sănătatea personală, de fitness și bunăstare - fizică, socială, intelectuală și psihologică. Gimnastica ritmică este acompaniată de muzică. Acesta oferă experiențe estetice unice pentru practicanți.

Profesor coordonator, Munteanu Nicoleta

Jocul este divertisment, recreere şi, în acelaşi timp, nevoie vitală de reconstrucţie imaginară a realităţii. Copilul care se joacă construieşte lumea, o apropie, o analizează şi caută să o înţeleagă.

Prin joc copilul învaţă, îşi antrenează creativitatea şi depune efortul unei activităţi similare cu munca. Jocul este esenţial pentru dezvoltarea personalităţii copilului, prin joc dezvoltându-se capacităţile şi competenţele sale cognitive.

Jocul este activitatea unică şi universală prin care copilul îşi satisface în mod direct trebuinţele de natură emoţională şi acţională, este contactul său primar şi nemijlocit cu lumea, experienţa prin care dobândeşte cunoştinţe şi se adaptează mediului înconjurător.

Jocul este prezent în teoria psihopedagogică ca unul din principalele mijloace de educare a copiilor având un rol determinant în dezvoltarea psihică, pregătindu-l pentru trecerea la un nivel superior de dezvoltare psihică, canalizându-i în mod pozitiv energia în modelarea viitoarei sale personalităţi.

În diversitatea jocurilor în care se implică, copilul conştientizează şi asimilează modele comportamentale şi cognitive, experimentează şi asimilează experienţe care îi îmbogăţesc posibilităţile de acţiune, anticipează modalităţi de conduită socială pe măsură ce îşi formează şi dezvoltă procesele psihice de bază, cum ar fi percepţiile, reprezentările, memoria, imaginaţia, gândirea, limbajul.

Cercul de Jocuri Logice îşi axează oferta sa educaţională pe susţinerea unui curs de şah. Motivaţia alegerii unui curs de şah a fost determinată de avantajele majore pe care acest sport al minţii le oferă.

Considerat a fi un exerciţiu al spiritului ce pune la încercare inteligenţa, perspicacitatea, prezenţa de spirit şi perseverenţa, şahul ajută la dezvoltarea atenţiei distributive, a încrederii în sine şi a voinţei, favorizând interacţiunea factorilor psihici ce influenţează activitatea de cunoaştere.

Şahul a fost mereu considerat cea mai bună cale în dezvoltarea capacitaţilor mintale ale copiilor cum ar fi puterea de concentrare, memoria, abilităţile analitice. Studii ştiinţifice efectuate în acest sens au relevat faptul că elevii care practică şahul au rezultate superioare colegilor lor, iar aceste rezultate pot fi considerate valide pentru orice vârstă.

Practicarea acestui sport măreşte puterea de concentrare şi logica favorizând gândirea clară în situaţii critice, rapiditatea de înţelegere şi asimilare a textelor citite ori de rezolvare a problemelor matematice, cultivând răbdarea, spiritul de observaţie, creativitatea, puterea de analiză şi sinteză, ambiţia şi perseverenţa, controlul personal, respectul de sine şi faţă de ceilalţi.

Şahul presupune lupta cu un adversar în condiţiile unor reguli prestabilite. Prin natura sa, şahul imprimă o continuă solicitare constructivă şi în acelaşi timp dinamică în ceea ce priveşte învăţarea. El oferă o plăcută şi deconectantă “căutare de soluţii”, ca urmare copilul va fi fericit atunci când va găsi soluţia optimă înaintea adversarului său.

În cadrul cercului de jocuri logice mai sunt abordate în funcție de vârsta cursanților și noțiuni de matematică distractivă sau matematică aplicată. Matematica este în general definită ca fiind știința ce studiază relațiile cantitative, modelele de structură, de schimbare și de spațiu. În sens modern, matematica reprezintă investigarea structurilor abstracte definite în mod axiomatic folosind logica formală. Matematica aplicată este o ramură a matematicii specializată în aplicarea matematicii în alte științe. Ca exemple se pot enumera biomatematica, matematica chimică și matematica jocurilor de noroc.

Transformările rapide ale societății, impun o pregătire tot mai diversificată a tinerilor și un grad sporit de adaptabilitate, dezvoltarea spiritului inventiv şi creator, lucrul în grup precum și dezvoltarea abilităților sociale. Astfel dezvoltarea inteligenței emoționale devine tot mai importantă alături de dezvoltarea abilităților cognitive și a aptitudinilor tehnice. EQ-ul, reprezentând capacitatea de a relaționa eficient cu oamenii, de a-ți controla emoțiile și a le direcționa în vederea îndeplinirii scopurilor tale.

Coeficientul de inteligență (IQ) și coeficientul de inteligență emoțională (EQ) sunt complementare, iar măsurarea lor îți permite să îți evaluezi capacitatea de a reuși în viață. IQ-ul reprezintă potențialul genetic cu care te naști și reprezintă un prag care poate să îți arate drumul către o anumită carieră sau domeniu. EQ - coeficientul emoțional, poate fi învățat, dezvoltat și îmbunătățit la orice vârstă. El reprezintă îmbinarea abilităților personale cu experiența, adică maturitatea emoțională. Dacă se va crea un bun echilibru între IQ și EQ drumul către succes al copilului este deschis.

Ca urmare, în cadrul cercului de Jocuri logice încercăm să construim acest echilibru prin aplicarea unor teste de inteligență în paralel cu dezvoltarea imaginației și a creativității prin formă și culoare, utilizând instrumente IT.

Profesor coordonator, Starcu Dan

Cercul de ”Aeromodele” li se adresează copiilor pasionați de magia zborului, familiarizandu-i cu principiile și mecanismele folosite de oameni pentru a cuceri vazduhul. In cadrul cursurilor desfasurate sub egida Palatului Copiilor din Galati, cei dornici sa afle unele dintre secretele utilizarii si construiesc aparate de zbor invata despre parasute, discuri cu lansare mecanica, bumerang, elicopter, satelit, avioane si rachete cu lansator elastic, planoare, zmee plane , aeromodele captive, cu motor de cauciuc, drone, baloane cu aer cald etc. Specializarea cursantilor se poate face atat pe orizontala, in activitati de realizare a zborului liber, telecomandat, captiv, a machetelor functionale ori strategice, cat si pe verticala, intr -unul din domeniile bine definite prezentate anterior. Copiii afla astfel principalele caracteristici ale avianelor, rachetelor, elicopterelor, satelitilor, modul lor de clasificare in functie de destinatie, gabarit, numar si tip de motoare, aripi, ampenaje, comenzi, mod de aterizare, se initiaza in evolutiile specifice acestora (Viraj). coordonat, picaj, tonou, looping, vrie) . De multe ori, cursantii se intrec in competitii atractive in care-si dovedesc maiestria atat in realizarea cat si in manuirea diverselor dispozitive capabile sa invinga inaltimile si distantele.

Activitatea din cadrul Cercului de Aeromodele reprezinta doar o introducere in orizontul vast al manevrarii si construirii unor asemenea dispozitive, menita a forma , mai tarziu, pilotul, parsutistul, cosmonautul, inginerul, tehnicianul necesar maine pentru indeplinirea unor misiuni complexe planetare sau interplanetare.

Profesor coordonator, Huzum Georgiana

      Cercul de ecologie și protecția mediului vine în ajutorul elevilor cu noi idei de percepție și abordare a acestei ramuri, stârnindu-le curiozitatea și totodată interesul față de tot ceea ce îi înconjoară.          

După cum spune și semnificația cuvântului Ecologie - „știința care studiază natura”, elevii, încă de la cele mai mici niveluri de învățământ, învață lucruri despre natură și mediul înconjurător.       

Educația ecologică se face atât în școală cât și în cadrul familiei, astfel, insuflându-le copiilor spiritul ecologic și cultivând sămânța în sufletul lor pentru a lua măsuri și decizii cu un nivel mai sus față de generația ce urmează.

Prin cunoașterea și observarea unor aspecte, putem să diferențiem lucrurile benefice de cele dăunătoare, astfel putem să încercăm să reducem declinul drastic al Planetei noastre.

Generațiile tinere sunt calea de pornire către un nivel superior și benefic al lucrurilor ce nu au fost cu simț de răspundere până acum.

Natura este universul în care ne regăsim fiecare indiferent de activitatea pe care o facem, un mediu mai curat, mai plăcut, mai sănătos ne ajută să ne desfășurăm activitatea și viața așa cum trebuie.

De aceea copiii trebui să fie calea de pornire spre mai bine, devenind ecologii plantei noastre. ÎMPREUNĂ SPRE CERCUL DE ECOLOGIE. 

 

Profesor coordonator, Iacob Zamfira

                Cercul de muzică ușoară vocal-instrumentală vine in ajutorul copiilor cu aptitudini artistice și pasionați de muzică, ce doresc să-și dezvolte calitățile vocale și cultura muzicală. Copiii sunt grupați pe categorii (începători și avansați), fiind încurajați și îndrumați să participe atât în grup, cât și solistic  la spectacole, festivaluri, concursuri și diverse activități artistice. 

           Repertoriul include atât melodii din muzica ușoară românească, cât și din cea internațională, urmărindu-se ca melodiile să fie adecvate vârstei și capacității fiecarui copil în parte. Activitatea din cadrul cercului se desfășoară pe grupe de copii și se urmărește dobândirea unei tehnici vocale corecte cât și creșterea capacității interpretative ale acestora. 

            Prin participarea la cercul de muzică ușoară copiii au ocazia de a lega prietenii, a socializa și, în același timp, de a trăi bucuria copilăriei prin cântec.

Profesor coordonator, Iacob Gheorghe

  Educația muzicală este o componentă de bază a formării fiecărui copil. Spre deosebire de alte instrumente, orga electronică este instrumentul cel mai indicat pentru inițierea copiilor în muzică. Claviatura sa este ușor de înțeles, sunetul se obține ușor și imediat, prin simpla apăsare a unei clape, satisfacția este imediată iar progresele apar un pic mai repede decât în cazul altor instrumente.

Orga poate fi studiată începând cu 6-7 ani, odată cu devoltarea primelor aptitudini de citire. Din fericire, copilul nu este condiționat de factori cum ar fi o anumită înălțime, sau abilități de a apuca sau manipula instrumente ca vioara, trompeta sau chitara, de exemplu. Comoditatea poziției de studiu al acestui instrument este un avantaj, deoarece numai statul în picioare în timpul cursurilor (în cazul altor instrumente) poate fi o provocare pentru copil. Ori, este esențial ca instrumentul pe care îl studiază să îi facă plăcere.

Copiii care învață de mici să cânte la instrument devin mai creativi, mai coerenți în gândire și se pot concentra mai ușor când au ceva de rezolvat. În plus, ei capătă o foarte bună coordonare, își îmbunătățesc semnificativ memoria, devin mai disciplinați și mai responsabili.

Profesor coordonator, Rus Alina

Cercul de ”Grafică/Sculptură” este locul unde imaginația se întâlnește cu creativitatea. Acest atelier urmărește:

- transmiterea și însușirea cunoștințelor fundamental artistice.

- susținerea performanțelor artistice în rândul tinerilor talentați ( concursuri, proiecte, evenimente)

- experimentarea și dobândirea tehnicilor de specialitate ( gravură, desen, linogravură, pirogravură, modelaj, etc.)

Aici se pun bazele desenului artistic, step by step într-o formă de activitate desfășurată individual și pe grupe.

„ Desenul este limbajul universului” spunea Leonardo da Vinci, iar ceea ce noi încercăm să facem prin acest limbaj este să descoperim esența lucrurilor și să transmitem un mesaj, o emoție, o trăire, un semn către lume.

Cercul de Grafică și Sculptură este despre talent, pasiune, devotament și multe ore de studiu.

 

Profesor coordonator, Creț Elena

Dacă lectură nu e, nimic nu e! Tot ce citești poate fi folosit în favoarea ta. Lectură bună, cititorule, oriunde te-ai afla!

Mircea Eliade

Cercul de creație literară Mihai Eminescu derulează o activitate artistică și literară ai carei actanți și beneficiari sunt elevii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani.

Cenaclul este un loc aparte în peisajul educațional gălățean, promovează conceptul modern de învățare prin joc, drept deziderat cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi . Jocul didactic are un caracter atractiv, permite elevilor să se exprime natural, expansiv și să învețe fără constrângeri. În context nonformal, copiii sunt implicați în exerciții de lectură expresivă și predictivă, de scriere creativă și de exprimare a unor opinii argumentate, activitate ce au rolul de a stimula gândirea critică și reflexivă.

În anii de școală, copiii au nevoie de un ghid care să le deschidă prima ușă a labirintului lecturii. Activitatea cercului valorifică ideea cunoașterii de sine ce se poate atinge prin lectură. Cartea e un prieten sigur, un excelent ascultător, dar și un sfătuitor înțelept. Participând la variate ateliere ludice, elevii conștientizează utilitatea lecturii, preocupare ce cultivă sensibilitatea, fantezia, rafinându-se în timp și devenind o abilitate de viață.

Evaluarea achizițiilor cursanților se realizează într-o manieră plăcută și integrează participarea la concursuri literare, lansări de carte sau simpozioane, coordonarea unor spectacole sau chiar publicarea creațiilor aparte ale copiilor în revista Palatul – univers de poveste.

Profesor coordonator, Stirian Nina Mihaela

   În cadrul cercului de Cultură și civilizație franceză, elevii vor iniția o călătorie în lumea culturii franceze și a țărilor francofone.

   Ei vor învăța limba franceză prin cântec, joc, dezbateri și teatru. Vor participa la concursuri și proiecte de nivel local, regional, național și internațional.

Profesor coordonator, Anghel Monica

 

Arta eliberează tensiunile conștiente și inconștiente și purifică sufletul" Aristotel

Atelierul Fanteziei  gândit ca atelier de dezvoltare personală, înseamnă comunicare, idei și o evoluție gradată pe etape:

-Etapa de tatonare-presupune cunoașterea din interior a spațiului și a informației

-Etapa de joc-presupune intercațiune și întelegere.

-Etapa de mimetism- înseamnă limbaj gestual, asociere de sunete, fenomene din natură

-Etapa analizei-presupune sinteză și evaluare.

Funcțiile Atelierului Fanteziei vizează descoperirea , comunicarea, creativitatea, exerciții metaforice cât și punerea acestora într-o forma organică.

-gen de fantezie activă

-pornesc de la imaginație stimulată de binomul real-imaginar

-realizează legătura dintre conștient și inconștient și duc la autocunoaștere și mobilizarea resurselor personale, pentru a face față provocărilor de factura estetică.

Atelierul Fanteziei este deschis unei plaje generoase de vârste – 5-18 ani, cu sensibilitate față de frumos și mai ales, care doresc să împletească tehnicile artistice plastice și decorative cu cele mestesugărești, într-un cadru non-formal, dându-li-se posibilitatea de a experimenta plastic căutările fanteziei.

Finalitatea acestor căutari  se va contura în expoziții fie în cadrul Palatului Copiilor din Galați, fie într-un spatiu public. Produsul actului creator cât și asocierele făcute pe marginea lui, servesc ca trambulina decoperirilor pentru copiii participanți, să descopere o mai mare compatibilitate între lumea lor interioară și si cea exterioară.

Rolul coordonatorului de cerc este acela de a stimula creativitatea participanților la activități și de a oferi asistența tehnică și suport emoțional.

SCOP: Asigurarea unui cadru organizat de manifestare, dezvoltare și valorificare a potențialului creativ al abilităților plastico-artistice  deținut de fiecare beneficiar.

OBIECTIVE:

-educarea  beneficiarilor în vederea formării de comportamente active, solidare, civilizate și axate pe munca în echipă;

-petrecerea în mod instructiv, plăcut și util a timpului liber al beneficiarilor;

-formarea unor sentimente de apreciere, siguranță și satisfacție alături de colegi;

-familiarizarea beneficiarilor cu tehnici de lucru și materiale diversificate;

-confecționarea și oferirea/valorificarea de compoziții/lucrări reprezentative;

-promovarea valențelor creative ale competențelor dobândite în abilitățile practice;

-dezvoltarea simțului estetic și al potențialului creativ al fiecărui beneficiar;

-acoperirea nevoilor de formare și consolidare a deprinderilor de lucru independent, voluntar și atractiv pentru beneficiarii care provin din medii defavorizate;

Obiecte cu caracter de sezon

Sf. Andrei, Crăciun, , Ziua Unirii, Dragobete,1-8 Martie, Sfintele Paște, 1 Iunie, zile de naștere sau onomastice, etc.

-decorațiuni din materiale neconvenționale;

-mărțisoare, plicuri, punguțe pt cadouri, ;

-aranjamente ornamentale pentru fiecare sărbătoare;

-măști  cu caracter fantastic din imaginația copiilor;

-tablouri personalizate;

-afișe tematice( acolo unde este cazul);

-icoane;

-compoziții cu materiale din natură, textile, materiale reciclabile, etc

Forme de evaluare:

-expoziții;

-concursuri de atelier și la nivel de insituție

-campanii de promovare a rezultatelor obținute;

-decorări de spații interioare și exterioare, etc.

Vom dărui din fantezia noastră celor dragi, celor cunoscuți, celor care vor să ne cunoască și să fie alături și împreună cu noi !!!

PREZENTARE CERCURI CLUBUL COPIILOR TECUCI

Profesor coordonator, Manolache Alexandra

Cercul de Muzică uşoară şi vocal instrumentală de la Clubul Copiilor Tecuci , filială a Palatului Copiilor Galați, vine în întâmpinarea dorinţei copiilor de toate vârstele de a-şi perfecţiona şi valorifica aptitudinile muzicale şi de a oferi modele de interpretare artistică prin spectacole, audiții, concursuri și alte manifestări specifice.

Cercul de muzica vocală și instrumentală îţi oferă :

Dezvoltarea și educarea calităţilor artistice;

Dezvoltarea capacităților interpretative vocale şi instrumentale;

Dezvoltarea personalităţii prin stiluri muzicale;

Cultivarea sensibilităţii, imaginaţiei şi creativităţii muzicale.

In cadrul cercului urmărim:

-Dezvoltarea capacităţii de exprimare artistică vocală şi instrumentală;

-Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice atât instrumentale cât şi vocale;

-Cunoaşterea şi utilizarea instrumentului pian,vioară;

-Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului artistic;

-Pregătirea copilului, în colaborare cu şcoala şi familia pentru afirmarea personalităţii individuale în societate

-Aprofundarea şi extinderea cunostinţelor dobândite în procesul de predare-învăţare potrivit vocaţiei fiecăruia, prin activităţi complementare activităţii din şcoală, vizând orientarea sa profesională viitoare;

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE :Auz muzical bun;Simţ ritmic bine dezvoltat;Memorie muzicală;Răbdare şi perseverenţă;Conduită şi bun simţ.

Activitatea cercului de muzică instrumentală este centrată pe elev, iar programul și curriculum-ul sunt flexibile, adaptează în funcție de posibilități elevilor și de opțiunile părinților:

În ultimii ani, elevii cercului au obținut rezultate foarte bune și excepționale la concursuri de interpretare instrumentală județene, interjudețene ,nationale și internaționale. Avantajele studiului unui instrument muzical s-au dovedit a fi așteptări, influentând mai mult decat ne-am imagina caracterul copiilor. Pentru copii, pianul, și implicit muzica, pot constitui un univers extrem de atrăgător și plin de surprize. Pianul le poate dezvolta auzul, atenția, disciplina, creativitatea, cultura muzicală, sentimentul pentru frumos. Odată cu lecțiile de muzică, copilul, va fi nevoit să înțeleagă importanța disciplinei, a seriozității, a respectului față de propria muncă și față de cea a altora. Toate acestea îl vor ajuta însă în toate aspectele vieții, nu numai în muzică.

Profesor coordonator Mihai Cristina

Atelierul Fanteziei Tecuci urmărește  dezvoltarea personalității creatoare, receptarea sensibilității pentru frumos și cultură prin activități practice de exprimare plastică,  decoperirea  artei  și a  tehnicilor de lucru.

Profesor coordonator, Chiscop Nicoleta

Având în vedere dezvoltarea în timp record a tehnologiei și preocuparea excesivă a copiilor de acest domeniu, Cercul de Cultura și Civilizație Românească al Clubului Copiilor Tecuci vine în sprijinul elevilor și tinerilor pentru a descoperi comorile și valorile culturii și civilizației poporului român, închise într-o adevărată ladă de zestre ce așteaptă să fie deschisă de către voi, generația viitoare, prin activități literar-artistice, concursuri și festivaluri de gen, menite să ne facă mereu mândri de România noastră.

Profesor coordonator Popovici Alina

Dansul modern a apărut din dorința de a depăși barierele precise și codificate ale baletului. Avantajul dansului modern constă în faptul că, prin mișcări nu foarte elaborate sau excesiv de complicate, copiii se pot exprima pe o muzică plăcută și într-un ambient prietenos.

Dansul modern este un manifest pentru libertate, este o artă ce se poate plia pe orice gen muzical, lăsând libertate deplină de exprimare dansatorilor. Dansul modern este visul Isabelei Duncan, cea care a spart tiparele unor vremuri mult mai rigide și mai convenționale. Cea care practic a democratizat mișcarea armonioasă a corpului uman, ținută, până la apariția ei, prizonieră în camera rafinată, dar îngustă, a baletului.Dansul modern este despre libertate, despre asumarea exprimării într-un mod personal, despre desăvârșirea mișcărilor trupurilor și despre bucuria muzicii. Lent, alert, teatral sau neconvențional, dansul este până la urmă o formă minunată de socializare alături de prieteni, un pașaport pentru o călătorie scurtă și intensă prin imaginație, plină de melodii moderne sau vechi balade.

Artă și sport deopotrivă, dansurile moderne sunt remarcabile prin eliminarea tuturor barierelor. Ele se pot exprima pe muzică de jazz, hip-hop, muzică clasică sau muzică populară. Încă de la începuturile sale, sub domnia Isabelei Duncan, a existat o deschidere extraordinară spre culturile orientale, ajungând astfel până în Japonia. Alți coregrafi au încorporat dansurile africane în generosul univers al dansurilor moderne.Dacă sunteți pregătiți să învățați tehnici de improvizație, ce vă vor ajuta să combinați ritmuri multiple într-o varietate de stiluri de dans, Clubul Copiilor Tecuci este locul potrivit pentru dezvoltarea capacităților dumneavoastră de exprimare prin mișcare. Libertatea și creativitatea nu au avut niciodată o șansă mai mare în a se exprima decât în această artă modernă, care nu încetează să se dezvolte, încorporând cele mai noi tendințe ale societății.

           Dansul este cea mai bună și plăcută metodă de a-i ajuta pe copii să-și dezvolte aptitudinile. Spiritul pentru frumos, grația și eleganța, precum și lucrul în echipa, respectul pentru celălalt. Totodată, dansul modelează caracterul, stimulează disciplina, răbdarea, precum și ambiția și capacitatea de a depune efort pentru obținerea rezultatelor dorite.

Astfel copilul își va canaliza energia spre muzică și mișcare, printr-o activitate veselă și elegantă și va fi un copil fericit, sănătos și încrezător în propria persoană.

Complexitatea mișcărilor în care sunt antrenați mușchii corpului îi ajută pe copii să aibă o condiție fizică excelentă în dansul modern folosindu-se mișcări de balet, gimnastică și dans sportiv. Profesorul are libertatea de a aborda un stil propriu de îmbinare a muzicii cu mișcarea.

Dacă la grupele de dans modern de începători poate participa orice copil, nu putem spune același lucru despre grupa de performanta. Drumul către performanță este rodul experienței, tenacității, perseverenței și pasiunii.